Thông tin chi tiết:
Hoàng Mạnh Hiệp
Họ và tên Hoàng Mạnh Hiệp
Ngày tháng năm sinh 12/09/1974
Giới tính Nam
Chức vụ Bí Thư
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 6 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0919535207; 0973220377
Email hiepphuong1974@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách