Thông tin chi tiết:
Đậu Thị Thanh Long
Họ và tên Đậu Thị Thanh Long
Ngày tháng năm sinh 04/05/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 6 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0936969666
Email thanhlong7776@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách