Thông tin chi tiết:
Hoàng Hải Thành
Họ và tên Hoàng Hải Thành
Ngày tháng năm sinh 15/09/1967
Giới tính Nam
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Trung Cấp
Trình độ Trung cấp
Địa chỉ Xã Kỳ Tân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0915804467
Email thanhh388@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách