Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Phương
Họ và tên Hồ Thị Phương
Ngày tháng năm sinh 29/12/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổng phụ trách Đội
Địa chỉ Khối 2 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Email thuyhungtk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách