Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lệ
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ
Ngày tháng năm sinh 04/05/1963
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 8 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách