Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Thủy
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày tháng năm sinh 15/01/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 9 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0919525608
Email thuthuy678@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách