Thông tin chi tiết:
Phan Thị Hiền
Họ và tên Phan Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 23/08/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 2 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0914228538; 01633310223
Email hienphannghiahanh@mail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách