Thông tin chi tiết:
Cao Thị Bích Huệ
Họ và tên Cao Thị Bích Huệ
Ngày tháng năm sinh 12/10/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Thư ký
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 6 Thị trấn Tân Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Email loanthgx@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách