Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu
Họ và tên Trần Thị Thu
Ngày tháng năm sinh 02/10/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Xóm 2 - Xã Kỳ Sơn - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0943105369
Email haithu77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách