Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán (1 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 14/9/2021