Lớp 1: Tiếng Việt (NXB CTST ) - Ơ - ơ, dấu nặng / Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 13/9/2021