VTC Now | Theo chuyên gia giáo dục TS. Vũ Thu Hương, để chuẩn bị cho con trẻ trở lại trường sau thời gian dài học online, phụ huynh cần tạo cho trẻ cảm giác lo sợ nếu như tiếp xúc quá gần mới một ai đó.