Tạp Chí Giáo Dục Vững Bước Tương Lai Số 32 | 16h10 Chủ Nhật HTV9 | 18.07.2021

Tạp Chí Giáo Dục Vững Bước Tương Lai Số 32 | 16h10 Chủ Nhật HTV9 | 18.07.2021

Những nội dung chính: - CHẤM THI TỐT NGHIỆP THPT: NHỮNG QUY ĐỊNH NGHIÊM NGẶT CHƯA TỪNG CÓ - TÌM HIỂU VỀ KHỐI NGÀNH KINH TẾ ĐÀO TẠO Ở BẬC CAO ĐẲNG - NHỮNG NGÀNH HÚT NHÂN LỰC NGAY CẢ TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG “SIÊU THỊ 0 ĐỒNG” CHO SINH VIÊN Ở TP.HCM