A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giao lưu "Em yêu tiếng Việt" cụm 5

       
 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM

NĂM HỌC 2018-2019

 

          Kính gửi:

          - Lãnh đạo chuyên viên Phòng GD& ĐT Tân Kỳ

- BGH các trường TH Nghĩa Hành, TH Tân Hương 1, TH Tân Hương 2, TH Kỳ Sơn.

Thực hiện Công văn số 741/PGD&ĐT, ngày 6/ 9/2018 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo  Tân Kỳ về hướng dẫn  nhiệm vụ  năm học 2018 – 2019.

Thực hiện công tác tháng 2 năm học 2018-2019 của  các trường trong Cụm 5, để đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt môn Tiếng Việt cho học sinh và thực hiện tốt kế hoạch “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em”  cấp cụm trường.  Cụm 5 xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu như sau:

1. Mục tiêu:

          Phát triển các kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết của học sinh cấp Tiểu học. Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt cho học sinh.

2. Yêu cầu:

          - Đảm bảo nội dung thiết thực, có chất lượng, phù hợp với điều kiện của các đơn vị.

          - Động viên, khuyến khích được học sinh học tốt môn Tiếng Việt.

3. Đối tượng tham gia:

          - Học sinh đang học lớp 4 ở các trường Tiểu học trong Cụm 5.

4. Hình thức tổ chức:

- Tổ chức theo cụm trường.  ( 04 đơn vị)

          - Mỗi trường thành lập 01 đội (gồm 06 em HS khối 4) tham gia giao lưu  giữa học sinh của các trường.

5. Nội dung giao lưu:

          5.1. Giao lưu tập thể: (Tổng điểm 20 điểm. Thời gian 15 phút)

Mỗi trường thành lập một đội giao lưu tập thể gồm 6 em học sinh tham gia. Có 2 hoạt động giao lưu như sau:

          + Hoạt động 1: (Tổng 10 điểm. Thời gian 10 -15 phút)

a. Chào hỏi (4 điểm, thời gian 5-7 phút):

Giới thiệu về trường, các thành viên của đội tham gia (Đọc thơ, Hát, kể chuyện, tiểu phẩm ...).

b. Hùng biện (6 điểm, thời gian 7-10 phút):

- Cụm  tổ chức cho các đơn vị bắt thăm chủ đề trước ngày tổ chức giao lưu là 3 ngày, để các đơn vị chủ động lựu chọn nội dung thuộc chủ đề xây dựng kịch bản cho học sinh thể hiện; hoặc các đơn vị có thể lựu chọn các câu hỏi hùng biện do cụm trưởng thống nhất xây dựng và gủi cho các đơn vị.

- Tại buổi giao lưu, học sinh bắt thăm thứ tự thể hiện phần Hùng biện của đội mình.

         - Cả đội thống nhất thời gian 2 - 3 phút  và cử một thành viên trình bày một nội dung theo chủ điểm đã bắt thăm.

- Đồng thời trả lời câu hỏi phụ do ban giám khảo đề ra.

* Biểu chấm giao lưu phần hùng biện:

+ Phần Giới thiệu nội dung (vấn đề đưa ra) thuộc chủ điểm      (1điểm)

+ Phần nội dung:  phù hợp chủ điểm đã chọn                             (1 điểm)

+ Học sinh trình bày tốt, thuyết phục...                                        (2 điểm)

+ Học sinh liên hệ tốt:                                                                    (1 điểm)

+ Học sinh trả lời câu hỏi phụ do ban tổ chức đưa ra                   (1 điểm)

       (Nếu quá thời gian trừ  0,5- 1,5 điểm tùy thực tế)

+ Hoạt động 2: Thể hiện năng khiếu (10 điểm. Thời gian 7 - 10 phút)

          - Học sinh thể hiện được các kỹ năng Nghe, đọc, nói, viết thông qua các nội dung thi năng khiếu (Đọc thơ, Hát, múa, kể chuyện, tiểu phẩm ...)

          5.2.  Giao lưu cá nhân: (Tổng 20 điểm)

Học sinh làm bài cá nhân theo phòng thi được đánh số báo danh theo thứ tự ABC do Ban tổ chức sắp xếp ra trong thời gian 60 phút.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Sáng 27 /2/2019 các đơn vị cử đại diện BGH về Trường TH Kỳ sơn bắt thăm chủ đề hùng biện cho đơn vị mình.

          - Tổ chức vào sáng thứ 4/6/3/2019 Tại Trường TH Tân Hương 2.

7. Bộ đề giao lưu:

          7.1. Đối với bộ đề giao lưu tập thể gồm 8 câu hỏi bao gồm cả đáp án (mỗi chủ đề tối thiểu 03 câu hỏi) với 4 chủ đề: Nhà trường; Môi trường; Gia đình; An toàn giao thông.

7.2 Đối với bộ đề giao lưu cá nhân gồm 01 đề lớp 4, bao gồm cả biểu điểm chấm. 

         -  Cấu trúc đề giao lưu các nhân gồm hai phần:

         + Phần Kiến thức Luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 4: 6 -10 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm;

         + Phần kiến thức, kỹ năng Tập làm văn lớp 4: ( 10 - 14 điểm) – học sinh viết một bài văn theo các dạng bài đã học trong chương trình Tập làm văn lớp 4.

         7.3. Lập danh sách học sinh tham gia giao lưu theo mẫu sau:

TT

 HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

8. Phân công nhiệm vụ:

8.1: Ban tổ chức gồm:

- Đ/c Phan Thị Hiền – HT TH Kỳ Sơn làm Cụm trưởng, xây dựng kế hoạch- Trưởng ban.

- Đ/c Trần Đăng Khoa – HT Tân Hương 1 làm phó ban trực.

- Đ/c Phan Huy Hải    – HT TH Nghĩa Hành làm phó ban

- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – HT Tân Hương 2 làm thành viên.

- Đ/c Lê Thị Lợi  – PHT TH Tân Hương 1 làm công tác tổ chức.

- Đ/c Lưu Thị Thanh Toàn TH Kỳ Sơn  làm thành viên.

- Đ/c Hứa Thị Hoài  TH Tân Hương 1 làm thành viên.

- Kính mời 02 đồng chí đại diện cho lãnh đạo PGD&ĐT đến chỉ đạo.

8.2 Ban giám khảo: ( Mỗi đơn vị cử cho 02 đồng chí GV khối 4 để làm giám khảo cho buổi giao lưu). Gửi danh sách học sinh và BGK về cho đ/c Toàn PHT Kỳ Sơn.(c1kyson.tk@nghean.edu.vn  gửi chậm nhất sáng  ngày 25/2/2019)

Mẫu danh sách giáo viên làm giám khảo như sau

TT

 HỌ VÀ TÊN

CN LỚP

GHI CHÚ

1

 

 

 

2

 

 

 

9. Công tác chuẩn bị:

9.1 Đối với cụm trưởng và BTC:

- Xây dựng và thống nhất kế hoạch và phân công các thành viên trong  cụm cùng thực hiện.

- Đăng kí bộ đề giao lưu cá nhân từ chuyên viên PGD& ĐT Tân Kỳ

9.2. Đối với trường TH Tân Hương 2.

- Chuẩn bị hội trường, loa máy, CSVC phục vụ cho buổi giao lưu như: Bàn ghế cho 4 đội giao lưu.

- Chuẩn bị nước uống cho BTC và học sinh.

- Dán danh sách phòng thi làm bài cá nhân theo ABC

9.3. Đối với trường TH Tân Hương 1

- Xây dựng kịch bản chương trình giao lưu.

- Chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức, dẫn chương trình giao lưu và tổng kết trao giải.

- Chuẩn bị các giải trao thưởng; phiếu chấm vòng GL tập thể, cá nhân  

9.4. Đối với các đơn vị trong cụm:

- Tổ chức đưa đón học sinh đến tham gia giao lưu đúng thời gian quy định.

- Cử giáo viên làm giám khảo mỗi đơn vị 2 người.

- Phối hợp với đơn vị sở tại để tổ chức giao lưu thành công tốt đẹp.

10. Về cơ cấu giải thưởng.

10.1. Giải đồng đội gồm: 270 0000

- 01 Giải Nhất. 100 000 đ/ giải

- 01 Giải Nhì. 70 000 đồng/ giải

- 02 Giải Ba.   50 000 đồng/giải

10.2: Giải thưởng cá nhân. 350 000

- 01 Giải Nhất. 50 000 đồng/ giải

- 02 Giải Nhì.   30 000 đồng/giải

- 03 Giải Ba.     20 000 đồng/ giải.

- 18 giải KK      10 000 đồng/ giải

11. Chương trình cụ thể:

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

- Từ 7h đến 7h 15p

 Ổn định tổ chức, đón tiếp các đại biểu

- BTC

 

3

7h20p đến 7h 30 p

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Đ/c Hoài

 

4

7h 30p đến 7h 45p

- Khai mạc buổi giao lưu

- Đ/c Hiền

 

5

7h45-7h55

- Công bố BGK

- Đ/c Hoài

 

 

8h-9h

- Giao lưu phần cá nhân

- BGK

 

 

9h 10- 10h10p

- BGK chấm bài

- BGK

 

 

9h đến 9h 10p

 Giải lao - Các đội chuẩn bị giao lưu tập thể

 

 

5

9h10 đến 10g 30

- Giao lưu phần tập thể

-Các trường

 

6

10h 30 đến 11h

- Tổng kết trao giải

- Đ/c Hoài- BTC

 

12. Kinh phí tổ chức:

          Thực hiện theo quy định hiện hành. 

          Rất mong được sự phối hợp tốt của các đơn vị trong cụm để buổi giao lưu thành công tốt đẹp.

 Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề vướng mắc cần được thông tin về BTC (đ/c  Phan Thị Hiền), ĐT: 0914 228538 để thống nhất thực hiện./.

   Nơi nhận:

 

                TM CỤM 5

  - Như­  Kính gửi (để  chỉ đạo);

  - BGH của các trường trong Cụm;

  - Lưu: HSCM.

 

   

 

                                                    Phan Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CỤM CM SỐ  5                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

           CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC GIAO LƯU EM YÊU TIẾNG VIỆT

CỤM 5 NĂM HỌC 2018-2019

 

           

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

- Từ 7h đến 7h 15p

 Ổn định tổ chức, đón tiếp các đại biểu

- BTC

 

3

7h20p đến 7h 30 p

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Đ/c Hoài

 

4

7h 30p đến 7h 40p

- Khai mạc buổi giao lưu

- Đ/c Hiền

 

5

7h  40- 7h50

-Lãnh đạo chuyên viên phòng phát biểu chỉ đạo

- Đ/c .....

 

6

7h50-7h55

- Công bố BGK

- Đ/c Hoài

 

7

8h-9h

- Giao lưu phần cá nhân

- BGK

 

8

9h 10- 10h10p

- BGK chấm bài

- BGK

 

9

9h đến 9h 10p

 Giải lao - Các đội chuẩn bị giao lưu tập thể

 

 

10

9h10 đến 10g 30

- Giao lưu phần tập thể

-Các trường

 

11

10h 30 đến 11h

- Tổng kết trao giải

- Đ/c Hoài- BTC

 

                                                                                                          

                                                                                                                            BTC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan